Metoda

W pracy psychoterapeutycznej stosuję metodę leczenia zaburzeń emocjonalnych zakładającą, że na życie człowieka mają wpływ wewnętrzne nieświadome konflikty. To właśnie te niedostępne świadomości treści psychiczne wpływają na to jak człowiek postrzega, rozumie i przeżywa siebie i świat.

Ten rodzaj terapii pozwala nie tylko na redukcję objawów, ale też na lepsze rozumienie siebie, swojego spsobu odczuwania i funkcjo- nowania wśród ludzi.

Częstotliwość spotkań zależy od rodzaju i głębokości problemu z jakim pacjent się zgłasza. Jest to jednak najczęściej jedno, dwa spotkania tygodniowo. Sesja trwa 50 minut.

W razie potrzeby są możliwe konsultacje psychiatryczne.