Psychoterapia psychodynamiczna

slajd

Terapia umożliwia doświadczenie tego, co do tej pory było nieświadome nie znane a wpływało w dużej mierze na nasze zachowanie. Wskutek terapii pacjent odzyskując większą kontrolę nad swoim życiem, może w bardziej świadomy i swobodny sposób, dokonywać lepszych wyborów dotyczących różnych aspektów swojego życia i tym samym zmieniać je w wielu obszarach.

Continue reading


Metoda

slajd_2

W pracy psychoterapeutycznej stosuję metodę leczenia zaburzeń emocjonalnych zakładającą, że na życie człowieka mają wpływ wewnętrzne nieświadome konflikty. To właśnie te niedostępne świadomości treści psychiczne wpływają na to jak człowiek postrzega, rozumie i przeżywa siebie i świat.

Continue reading


O mnie

slide02

Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym. Teoretyczne przygotowanie do prowadzenia psychoterapii zdobywałam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, którego koncepcja oparta jest na założeniach teorii psychoanalitycznej. W nurcie tym za istotny czynnik odpowiedzialny za zaburzenia w zachowaniu i psychice, uznaje sie traumatyczne przeżycia i doświadczenia, zepchnięte najczęściej do nieświadomości. Doświadczenie zawodowe zdobyłam współpracując z Opolskim Oddziałem Towarzystwa Rozwoju Rodziny i Opolskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.

Continue reading


Pomoc w trudnych sytuacjach

homev_updated1_02

Specjalizuję się w terapii osób dorosłych, młodzieży i par. Szczególną troską obejmuję pary, które są w kryzysie, przeżywając troski dnia codziennego i nie potrafiąc w danym momencie dojść do porozumienia, albo myślą o rozstaniu i chcą podjąć ostateczną próbę ratowania związku, albo własnie próbują sobie ułożyć życie na nowo w nowym związku. Te i inne problemy można rozwiązać przy pomocy wnikliwej rozmowy, po to aby przyjrzeć się sobie na nowo i znaleźć wspólnie rozwiązanie

Continue reading